Wednesday, June 25, 2008

Enochia Basis

Artykuł na potrzeby UXND, miał być prosty i dla nubów, więc macie nuby, korzystajcie :)
link: http://ciemnosc.com/xaos/index.php?title=Enochia

===

Człowiek przy biurku ponownie zanurzył pióro w kałamarzu. Przebiegł oczami po tekście, uśmiechnął się. Przyłożył pióro do arkusza

"Oddany Sługa, 007"

Formalnościom stała się zadość. Mężczyzna wstał, otworzył niewielkie drzwi i wszedł do innego, rozświetlonego świecami pokoju, gdzie w rogu siedział już drugi mężczyzna.

"Jesteś gotów, Edwardzie?"

Nie czekając na odpowiedź, uklęknął przed krzyżem wiszącym na jednej ze ścianek i pogrążył się w modlitwie...

===

KTO?

Sir John Dee - matematyk, astronom, astrolog, geograf, okultysta. Edward Kelly - nadworny wróżbita wielu dworów Europy. Ich spotkanie w 1582 roku zaowocowało powstaniem systemu magii, który dla wielu ezoteryków z całego świata stał się źródłem inspiracji. John Dee przeprowadził w swoim życiu przynajmniej dwa "niemożliwe" poszukiwania. Pierwszym z nich była praca nad Perpetum Mobile, drugim - odnalezienie zapisu prawdziwego systemu magii, tego, którym Bóg Żydów i Chrześcijan obdarzył swe sługi. Według legendy, system ten miał być zapisany w tajemniczym apokryfie: Księdze Enocha - i to właśnie tej księgi poszukiwał John Dee przez długie lata swojego życia. Około roku 1580, Dee postanowił zmienić sposoby swoich poszukiwań i prób odkrycia tajemnic natury. Zamiast metod stricte naukowych, zaczął szukać kontaktu z boskimi istotami - aniołami. W między czasie poznał najprawdopodobniej nasłynniejszego wróżbitę tamtych czasów. Edward Kelly - bo tak się ten człowiek nazywał, wraz ze swoją kryształową kulą pełnił przez długie lata rolę medium podczas kontaktów Johna Dee z aniołami.


JAK?

Kontakty te John Dee wywoływał następująco: Kelly siadał przed kryształową kulą, a Dee zaczynał się żarliwie modlić, do momentu, kiedy byt nie ujawnił się Kelly'emu. Dee nie widział ani nie słyszał aniołów - z wyjątkiem jednego przekazu, przy którym z kuli wypłynęło jasne światło, widziane przez obydwóch ezoteryków.

Anioły przekazywały Kelly'emu informacje, które ten dyktował Dee.

CO?

Istotę przekazu można podzielić na trzy części:

1. Magia Heptarchiczna (Heptarchia Mystica) - system magii ceremonialnej, mający na celu wywarcie wpływu na anioły, pozwalający je przyzwać i wydawać im rozkazy (podobny do magii ceremonialnej Salomona)

2. Liber Loagaeth - "Język, w którym Bóg stworzył świat" - jest to tajemniczy przekaz, zawierający tablice o wielkiej ilości pól wypełnionych literami i cyframi.

3. Enochia - w tej części zawarty jest język aniołów, alfabet, imiona aniołów oraz tzw. Zewy Enochiańskie, zbiór modlitw - ewokacji w języku aniołów.

Wszystkie części są wybrakowane - część notatek zaginęła, wiele rzeczy nie zostało przekazanych, jeszcze inne pozostają wieloznaczne - z powodu języka, jakim posługiwały się wywoływane przez magów byty. Można też przyjąć wiele źródeł jego powstania, od imaginacji Kelly'ego lub pragnienie sławy Dee po faktyczny channeling, jednakże w systemie tym tkwi coś, co przyciąga do niego przeróżnych ezoteryków od lat - jego skuteczność.

TO DZIAŁA?

Najskuteczniejszym elementem zbioru enochiańskiego są Zewy Enochiańskie. Są to modlitwy bazujące na Tablicy Czterech Wież (Wielkiej Tablicy), na której zapisane są imiona poszczególnych aniołów. Modlitwy te mają na celu przywołanie poszczególnych aniołów z danych części owej tablicy. Są one zapisane w języku enochiańskim - języku aniołów, które - według aniołów - zostały nim obdarzone przez Boga.

JAK TO DZIAŁA?

Skuteczność można rozpatrywać z wielu perspektyw i pod wieloma kątami. Paradygmat energetyczny zakłada, że podczas recytacji zewów wpływamy na energię nadając jej odpowiadającą celom recytacji wibrację. Paradygmat spirytalny zakłada, że poprzez recytację przywołujemy duchy aniołów wypisane w Wielkiej Tablicy. Paradygmat psychologiczny twierdzi, że podczas recytacji możemy w pewien sposób wykreować w podświadomości czynniki, które są uwalniane po i w czasie recytacji. Interpretacji jest wiele, były one kreowane przez wieki i zapewne będą kreowane nadal. Jednak niemal każda osoba, która spędziła z tym systemem nieco czasu doświadczyła jego efektywności.

DLA?

Magia Enochiańska to system dla zaawansowanych poszukiwaczy. Po pierwsze - z powodu braków w źródłach informacji, po drugie - z powodu wpływu, jaki może wywrzeć ten system na psychikę użytkownika, po trzecie - z powodu zaawansowania materiału - od języka (podstawowe źródła pochodzą z XVI wieku) po rodzaj informacji (system w większości bazuje na wypełnionych literami tabelach i tekstach w całkowicie obcym języku).

DLACZEGO?

Żeby przekonać się, że "kiedy czyni się pewne rzeczy, pewne rzeczy się zdarzają", jak pisał Aleister Crowley na początku swojej interpretacji Goecji.


ŹRÓDŁA

Causabon - True and Faithful Relations

Rowe - Enochian Magick Reference

No comments: