Friday, March 23, 2012

na ragnarok

ZAZAS

NASATANATA

ZAZAS, ZAZAS.

OHODOS-SCIES-ZAMONI!

Wszechjedność zamieszkuje Ciemność,
W centrum wszystkiego mieszka On, 
który jest Ciemnością.

Ciemność ta będzie wieczna, gdy wszyscy pokłonią się przed Onyksowym Tronem.
ZENOXESE, PIOTH, OXAS ZAEGOS,
MAVOC NIGORSUS, BAYAR!
HEECHO!
YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH! YOG-SOTHOTH!