Tuesday, July 7, 2015

Rok kolejny

a ka dua tuf ur biu bi a'a chefu dudu nur af an nuteru

szczęsliwego kolejnego roku od 7.7 do 7.7


1 comment:

Unknown said...

dalej postuluję ner af ;)